Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Jak reklamovat výrobek

Záruka na zboží, podmínky reklamace zboží

Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců.

Prodloužená záruční lhůta na základě údajů v dokladech (záruční list,návod k používání a pod.)

Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které souvisí s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

Vyloučení práva odpovědnosti za vady

Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé používáním výrobků v rozporu s návodem a vady a škody způsobené vyšší mocí. Na tyto vady (poškození) se poskytovaná záruka nevztahuje.

Prodávající po obdržení reklamace rozhodne bez zbytečného odkladu a písemně informuje zákazníka o způsobu jejího vyřízení.

Ve složitějším případě činí lhůta pro vyřízení 3 dnyv případě potřeby odborného posouzení lhůta nepřekročí 30 dnů, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese v případě zamítnuté reklamace zákazník.