Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Reklamační řád

Záruka na zboží, podmínky reklamace zboží

Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců.

Prodloužená záruční lhůta na základě údajů v dokladech (záruční list,návod k používání a pod.)

Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které souvisí s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

Vyloučení práva odpovědnosti za vady

Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé používáním výrobků v rozporu s návodem a vady a škody způsobené vyšší mocí. Na tyto vady (poškození) se poskytovaná záruka nevztahuje.

Prodávající po obdržení reklamace rozhodne bez zbytečného odkladu a písemně informuje zákazníka o způsobu jejího vyřízení.

Ve složitějším případě činí lhůta pro vyřízení 3 dnyv případě potřeby odborného posouzení lhůta nepřekročí 30 dnů, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese v případě zamítnuté reklamace zákazník.